Ole Jørgen Stenmark, eiendomssjef Oxer Eiendom

“Oxer er et eiendomsselskap med et litt annet fokus enn de fleste andre. Eierene våre er svært opptatt av naturvern, miljø og bærekraft og viktigheten av å tilbakeføre verdier til lokalsamfunnet. Dette er tydelig i hovedkontoret vårt i Asker. Da dette ble bygget ble grus og sand fra bekken som gikk på tomten lagret på presenninger, og lagt i et nytt bekkeleie da bygget stod ferdig. Snart var de originale artene tilbake, både planter og fisk, uten at vi hadde gjort noe som helst. Det viser hvordan naturen er i stand til å hente seg inn når den får sjansen.

Vi har mye næringseiendom, bla. på Økern i Oslo.  Her har vi omskapt det gamle kabeltårnet til en kulturarena for bydelen. Dette er også i Oxers ånd. Vi kom over S&P ved en tilfeldighet, dette skulle snart vise seg å bli en lykkelig tilfeldighet. Vi hadde valgt dem som utførende på rør på eiendommene våre på Økern, med unntak av tårnet.

Da tårnet ble koblet til fjernvarmen, forsvant samtidig varmen i 44 000 kvadratmeter andre næringslokaler. Det var da S&P viste hvilke sjeldne egenskaper de besitter. De var ekstremt løsningsorienterte, de gamle tegningene ble studert og forkastet, og Ivar og Co gav seg umiddelbart i gang med å tegne nye. S&P fikk jobben og fullt ansvar for løsningen. De leverte raskt, solid, svært bra og til en fornuftig pris.”

En god, tilpasset løsning vil ikke bare sørge for et godt inneklima – det vil også redusere belastningen på miljøet og kan også gi store økonomiske gevinster.

Et riktig dimensjonert varme- og kjøleanlegg krever at du har teknisk forståelse og kompetanse på et relativt høyt plan. Dette har vi.