Logo SOGP safety

Med S&P Safety system får gårdeier en trygg, oversiktlig og problemfri hverdag

Alle tekniske innretninger består av slitedeler som vil gå i stykker av bruk eller elde. Med S&P Safety har du en oppdatert og tilgjengelig oversikt over struktur, elementer og status for kritiske systemer i alle bygg.

Vi kartlegger, dokumenterer og sikrer at dine installasjoner alltid oppfyller nødvendige krav. Det gir lavere risiko og bedre økonomi. I tillegg tar vi på oss alt fra reparasjoner og bytte av enkeltkomponenter til ombygging av komplette anlegg der det gir best totaløkonomi.

S&P Safety er en framtidsrettet fullintegrert dokumenthåndteringsløsning for byggkontroll som kan skaleres ubegrenset etter behov.

Ta kontakt med Morten på telefon 905 41 001 for å få økt sikkerhet, total oversikt og bedre økonomi gjennom S&P Safety.

Oppfylle lovpålagte krav

Systematisk håndtering og reduksjon av risiko

Bedre internkontroll – lavere risiko

Safety_ikon

Effektiv og oppdatert dokumentasjons-håndtering for forsikring-, offentlig-, og intern kontroll

Sprinklerservice

 • Rutinemessig service og vedlikehold av sprinkleranlegget.
 • Opplæring for egne kontroller av sprinkleranlegget.

Service kjøle- og varmeanlegg

 • Test av vannkvalitet (væskeanalyse)
 • Kalibrering og service av vakumavgassere/­
  luftutskillere
 • Sjekke funksjonalitet i sirkulasjonspumper
 • Sjekke isolasjon på rør og utstyr
 • Kalibrering av ekspansjonssystem
 • Sjekk av filtre/rensesystemer
 • Sjekk av energikilder
 • Sjekk av PH verdier
 • Visuell sjekk ave lektro elementer (etterstramming)

Service Sanitær

 • Vannprøve
 • Legionella kontroll (næringsbygg)
 • Funksjonstest automatisk
 • vannstoppventil
 • Test av blandebatterier og sanitærutstyr
 • Test av hovedstoppekran
 • Rens av sluk

Overvåkning

 • Legionella – overvåkning av temperatur på forbruksvann
 • Energimåling (fakturagrunnlag til leietakere)
 • Temperatur og trykk i tekniske installasjoner
 • Automatisk start/stopp av varme – og kjøleanlegg
 • Filterovervåkning

Andre installasjoner

 • Tømmeavtale fett/oljeutskillere
 • Kontroll av grunnvannspumper
 • Service dieselaggregater til nødstrøm og pumper
 • Service og ettersyn av brannslanger og håndslukkere

Alle snakker om bærekraft om dagen. Et godt vedlikeholdt og ivaretatt teknisk anlegg med lavest mulig forbruk av energi og vann er etter vår mening bærekraft i praksis. S&P ­Safety ­sørger­ for­ dette.

Oxer Eiendom