Ansatte

Connie Karlsen

Connie jobber som administrasjonsansvarlig hos S&P. Hun har mange års erfaring fra administrative oppgaver og er sentral i de aller fleste av prosessene som dreier seg om den daglige driften av kontoret vårt. Connie er en viktig administrator for de ansatte, holder styr på forsikringene og sørger for at alle bilene våre virker som de skal. En rørlegger fra S&P skal alltid komme tidsnok! Connie er også et viktig bindeledd mellom oss og samarbeidspartnerne våre.

Ivar

Ivar Snersrud

Ivar er grunnmuren i S&P. Han har 22 års erfaring fra faget, har mesterbrev og teknisk fagskole. Han har ansvaret for svært mange varierte oppgaver, hvor hovedtyngden er innenfor prosjekt og markedsutvikling både mot eksisterende og nye kunder. Primært med større lukkede rørsystemer som varme- og kjøleanlegg i næringsbygg, hoteller, borettslag etc. Ivars hovedfokus er å finne bærekraftige og gode løsninger for kunden, som gjør at vi gang på gang lykkes med å designe og levere gode, driftssikre og energiøkonomiske varme/kjøleanlegg. Ivar har også ansvaret for å igangsette et ferdigutviklet prosjekt sammen med S&P `s dyktige rørleggere, og sørger også for at vi sitter igjen med nok en fornøyd kunde når jobben er gjort.

Morten

Morten Skarra

Morten er daglig leder hos S&P. Han har 40 års erfaring innen ulike roller i næringslivet, er utdannet siviløkonom og revisor. Morten har ansvaret for styringen av selskapets økonomi, holder oversikt over alle juridiske spørsmål og sørger også for at kontraktene våre blir tydelige, konsise og at de inneholder alle de nødvendige formalitetene de trenger for å skape en god relasjon bygget på gjensidig tillit. I tillegg er organisasjonsutvikling, markedsstrategi, prosjektutvikling og kundeforhold Mortens viktigste fokusområder.

Kim Kofod

S&P har en langsiktig kontrakt om ombygging og utvidelse av Diakonhjemmet Sykehus, og her er Kim viktig. Han har den daglige ledelsen for gjennomføring av små og store prosjekter innen rørlegger-leveransen. Kim er «hands-on» og har eget kontor på sykehuset. Dette er helt nødvendig for å kunne ha tett og god dialog med kunden. Et sykehus i drift stiller helt spesielle krav og ønsker, og det er Kims jobb å sørge for at disse blir ivaretatt. Oppgavene er varierte og allsidige og omhandler alt fra serviceoppgaver til komplett ombygning av tekniske rom og varmesentraler. Dette skaper en hektisk hverdag ­– noe Kim trives svært godt med.

Henrik Lorentzen

Henrik er ny avdelingsleder for Service i S&P .