Morten er daglig leder hos S&P. Han har 40 års erfaring innen ulike roller i næringslivet, er utdannet siviløkonom og revisor. Morten har ansvaret for styringen av selskapets økonomi, holder oversikt over alle juridiske spørsmål og sørger også for at kontraktene våre blir tydelige, konsise og at de inneholder alle de nødvendige formalitetene de trenger for å skape en god relasjon bygget på gjensidig tillit. I tillegg er organisasjonsutvikling, markedsstrategi, prosjektutvikling og kundeforhold Mortens viktigste fokusområder.