Hans Foss, teknisk sjef Radisson BLU Scandinavia Hotel

«Jeg pleier å spøke med at jeg startet på hotellet da det fremdeles var tillatt med barnearbeid i Norge. Jeg var 15 år gammel da jeg gikk gjennom døren første gang og har vært her siden. 41 år har det blitt. Utviklingen har selvsagt vært formidabel på alle områder. Da jeg begynte på fulltid var teknisk sjef en gammel sjømann, og hans holdning til jobben hadde han med seg fra havet. Et hotell er som et skip, alt må fungere 24/7. Dette er ingen ni til fem jobb.

Da vi skulle rehabilitere energisentralen vår i 2014 ble jeg anbefalt å bruke S&P og det virket som et smart valg. Dette var en ekstremt omfattende jobb, som måtte utføres uten at rom ble satt ut av drift eller at gjestenes følelse av komfort og service ble preget. Viktigheten av dette har S&P i ryggraden, Ivar har selv jobbet på hotell. Å jobbe som rørlegger på et hotell i drift er ingen enkel oppgave, men S&P utførte jobben med glans.» 

Å jobbe som rørlegger på et hotell i drift er ingen enkel oppgave men S&P utførte jobben med glans.

Hans Foss
Teknisk sjef, Radisson BLU Scandinavia Hotel
Oslo

«Noe annet jeg virkelig setter stor pris på er yrkesstoltheten de har; da vi skulle pusse opp en rekke rom for noe år tilbake, fikk Ivar kontrakten med å ta badene. Han gav seg etter ett bad; entreprenøren hadde satt av for kort tid til at han følte at jobben kunne gjøres skikkelig. Det er relativt sjelden kost.

Etter et langt yrkesliv som teknisk sjef på hotell har jeg lært å leve med ett øye på hver finger, jeg sjekker alle detaljer. Hver morgen tar jeg lysrunden og ser om det har gått noen lyspærer i løpet av natten. Med dagens LED-teknologi skjer dette sjelden, noe helt annet var det da vi fremdeles benyttet glødepærer. En del år tilbake fikk vi ny direktør, han ble med på runden første dag. Da vi var ferdiggått syntes han rutinen var fabelaktig, men granterte at han likevel før eller senere skulle klare å finne én gåen lyspære jeg ikke hadde oppdaget. I løpet av årene han var her klarte han det aldri. Et slikt fokus på detaljer stiller selvsagt høye krav til meg selv og disse kravene overfører jeg naturlig nok til samarbeidspartnerene mine. Ivar og resten av gjengen hos S&P tilfredstiller disse kravene med god margin, både på pris, kvalitet og tidsfrister. Yes we can! er et internt slagord vi hos Radisson bærer på jakkeslaget. Du kan si det samme om S&P.»

Hans Foss
Teknisk sjef, Radisson BLU Scandinavia Hotel
Oslo

Radisson Blu Scandinavia Hotel – Jobben, utfordringene og hvordan vi løste den

S&P har jobbet på Radisson BLU Scandinavia siden 2013. Oppgavene har vært fordelt i to faser: total rehabilitering av teknisk rom og oppgradering av hotellets røranlegg. Hotellet er et av de høyeste byggene i Oslo, med mange vertikale rørstrekk på opptil 60 meter. Dette krever helt spesielle løsninger med hensyn til rørklamring og ekspansjon av rørnettet.

Hotellet var «bygget rundt» to enorme varmtvannsberedere på 10 000 liter. De var mellom tre og fire meter i diameter og innpå åtte meter høye, mantel og to lag med rustfritt stål. Disse måtte skjæres i biter og fraktes vekk for hånd. Å finne riktig samarbeidspartner for en så monumental jobb var kritisk, dette måtte gå på skinner. Da tankene var ute, fikk vi inn fjernvarme fra Hafslund for å sikre stabil og god leveranse av tappevann.

Vi bygget fire systemer for varmtvann, varme, kjøling og snøsmelting. Å plassere disse systemene i et teknisk rom som ikke er designet for oppgaven, krevde smart utnyttelse av plassen. Vi oppgraderte komponentene til å tilfredsstille morgendagens krav, og byttet alle rør. De var av både ulik dimensjon og av ulike materialer, og krever god kunnskap om legeringer, egenskaper og kvaliteter. Slike anlegg skaper store mengder varme, den førte vi ut av bygningen via store vifter på taket.

Fase to handlet om å rehabilitere rørsystemet som sikret kaldt- og varmtvann til hotellrommene. Den helt åpenbare utfordringen med en slik oppgave er å sørge for at hotellets gjester ikke blir berørt, noe som fort kan by på problemer når vi snakker om 500 rom og flere kilometer med rør. Scandinavia har en del flycrew som faste gjester –  de bruker badene til alle døgnets tider. Vi løste oppgaven ved å designe det nye rørsystemet parallelt med det eksisterende – når vannet skulle flyttes fra det gamle til det nye systemet, kunne dette gjøres uten å påvirke verken vanntilførselen eller kjølingen til rommene i mer enn en kort periode.