S&P har en langsiktig kontrakt om ombygging og utvidelse av Diakonhjemmet Sykehus, og her er Kim viktig. Han har den daglige ledelsen for gjennomføring av små og store prosjekter innen rørlegger-leveransen. Kim er «hands-on» og har eget kontor på sykehuset. Dette er helt nødvendig for å kunne ha tett og god dialog med kunden. Et sykehus i drift stiller helt spesielle krav og ønsker, og det er Kims jobb å sørge for at disse blir ivaretatt. Oppgavene er varierte og allsidige og omhandler alt fra serviceoppgaver til komplett ombygning av tekniske rom og varmesentraler. Dette skaper en hektisk hverdag ­– noe Kim trives svært godt med.