Dokumentasjon

Fra og med 01.01.2015 trer de nye kravene til boligsalgsrapporten i kraft.  Den blir mer omfattende på viktige områder som bad og våtrom samt elektriske anlegg.
Dessuten gjør  den deg som huseier ansvarlig for å kunne dokumentere de utbedringer som er gjort, hvis du skal selge boligen din.
Dersom du har pusset opp badet, men ikke kan dokumentere at det er gjort av fagfolk og etter gjeldende forskrifter, kan du risikere å få en lavere pris for boligen din.

Med dokumentasjon menes en Forvaltning, drift og vedlikeholds rapport  (FDV rapport).
Den skal inneholde all dokumentasjon på arbeidene som er utført; tegninger, produktdatablader, bilder, sjekklister ol fra alle håndtversgrupper som har vært involvert i prosjektet.

Vi i S&P as utarbeider FDV rapporter på alle vår prosjekter. Disse vil bli overlevert til kunde på en USB stick og eskportert til Boligmappa.no

Rørlegger - Drammen, Asker, Bærum og Oslo

Fyll inn skjemaet under så kontakter vi deg innen 24 timer.